Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument opisuje zasady polityki prywatności. Przedstawia sposób zbierania danych, w szczególności danych osobowych, przez Małgorzata Kamińska (ul. Szkolna 15, 27-230 Brody, NIP 6642086650), która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gavia Permanent Art.

II. Dane osobowe

Klient ma możliwość skontaktować się z Gavia Permanent Art poprzez formularze kontaktowe umieszczone na stronie internetowej www.gaviapermanentart.pl. Strona korzysta również z plików cookies.

Wszystkie dane, użytkownik strony udostępnia dobrowolnie. Jest to niezbędne w szczególności kiedy osoba zainteresowana ofertą Gavia Permanent Art chce uzyskać dodatkowe informacje na temat usług firmy (prosi o późniejszy kontakt z sobą, prosi o dodatkowe informacje) lub gdy chce skorzystać z usług podmiotu (chce zapisać się na zabieg kosmetyczny lub skorzystać z innych usług oferowanych przez firmę). Nie udostępnienie danych w obydwu wymienionych wcześniej przypadkach może uniemożliwić świadczenie przez Gavia Permanent Art usług na rzecz konkretnej osoby.

Możliwe jest również, że osoby zainteresowane ofertą Gavia Permanent Art przekażą swoje dane osobowe w inny sposób niż poprzez stronę internetową. Na przykład w trakcie rozmowy telefonicznej/poprzez kontakt za pośrednictwem sieci społecznościowych. W takim wypadku dane te również będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług będących w ofercie Gavia Permanent Art na rzecz osoby, która dane przekazała.

Dane osobowe gromadzone przez Gavia Permanent Art to przede wszystkim: imię i nazwisko, telefon i adres email, informacja o rodzaju usługi, z której chce skorzystać potencjalny klient. Nie we wszystkich wypadkach są to dane kompletne. Zależy to od tego ile danych zdecyduje się udostępnić na swój temat konkretna osoba. W przypadku, kiedy klient zdecyduje się na skorzystanie z usług Gavia Permanent Art., wykonywane są również jego zdjęcia przed i po zabiegu. Ma to na celu przede wszystkim dokumentację efektów zabiegu w celu potwierdzenia prawidłowości jego wykonania.

Równocześnie Gavia Permanent Art stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę zgromadzonych danych osobowych w celu uniknięcia ich niewłaściwego wykorzystania lub aby uniknąć nieuprawnionego dostępu.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)

Strona www.gaviapermanentart.pl korzysta z plików cookies. Są to pliki zachowywane na komputerze użytkownika strony, który z niej korzysta. Dzięki tym plikom możliwe jest dostosowywanie strony do oczekiwań jej użytkowników. Użytkownik strony zawsze może zablokować stosowanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Wiadomości

Gavia Permanent Art zastrzega sobie prawo wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Poprzez wiadomości rozumie się informacje na temat aktualnej oferty usług i promocji, a także inne materiały marketingowe.   

IV. Uprawnienia osoby, która powierzyła swoje dane osobowe

Gavia Permanent Art zapewnia osobom przekazującym swoje dane osobowe realizację wszystkich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W szczególności jest to prawo do:

-żądania uzupełnienia danych,
-uaktualnienia danych,
-sprostowania danych osobowych,
-czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych,
-usunięcia danych.

Żądania te można kierować do Gavia Permanent Art zawsze, a w szczególności jeśli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne gdyż cel w jakim zostały zebrane stał się nieaktualny.   

Ponadto zawsze można wystąpić z wnioskiem o usunięcie danych osobowych (o to by „zostać zapomnianym”). W tym celu należy skontaktować się mailowo (info@gaviapermanentart.pl) lub listownie (Gavia Permanent Art. Małgorzata Kamińska, ul. ul. Szkolna 15, 27-230 Brody).

We wniosku należy wskazać w możliwie najbardziej precyzyjny sposób czego i kogo dotyczy prośba. Jeśli będzie on niejasny Gavia Permanent Art zastrzega sobie prawo kontaktu z wnioskodawcą w celu uzyskania informacji uzupełniających.  

V. Zmiany Polityki Prywatności i dodatkowe informacje

W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności użytkownicy strony zostaną o tym poinformowania na stronie www.gaviapermanentart.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@gaviapermanentart.pl